Gdzie znajdę numer seryjny lodówki?

Numer seryjny lodówki Grundiga znajduje się na wewnętrznej ścianie urządzenia. Po otwarciu drzwi możesz zobaczyć tabliczkę znamionową lub naklejkę po lewej stronie lodówki. W przypadku niektórych modeli etykieta lub naklejka znamionowa może znajdować się za szufladą na świeże warzywa.
Szukaj więcej